Teacher
Sekolah Menengah

Geografi (Geografi Tingkatan 2 KSSM)

10 5 Geografi Geografi 1 10

01.1 Skala
01.2 Jarak
01.3 Menentukan Jarak Sebenar Menggunakan Skala
Penilaian Bab 01 Geografi T2
02.1 Maksud Peta Topografi
02.2 Garisan Timuran dan Garisan Utaraan
02.3 Rujukan Grid
02.4 Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya
02.5 Mentafsir Peta Topografi
Penilaian Bab 02 Geografi T2
03.1 Pergerakan Bumi
03.2 Putaran Bumi
03.3 Peredaran Bumi
Penilaian Bab 03 Geografi T2
04.1 Jenis dan Iklim di Malaysia
04.2 Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap Kegiatan Manusia di Malaysia
04.3 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Cuaca dan Iklim di Malaysia
04.4 Perubahan Cuaca dan Iklim di Malaysia
Penilaian Bab 04 Geografi T2
05.1 Pengangkutan Darat di Malaysia
05.2 Pengangkutan Udara dan Air di Malaysia
05.3 Pengangkutan Awam di Malaysia
05.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jaringan Pengangkutan di Malaysia
05.5 Kepentingan Pengangkutan Darat, Udara dan Air di Malaysia
05.6 Kepentingan Pengangkutan Awam di Malaysia
05.7 Amalan Pengangkutan Lestari
Penilaian Bab 05 Geografi T2
06.1 Alat Telekomunikasi di Malaysia
06.2 Kemajuan Alat Telekomunikasi di Malaysia
06.3 Kepentingan Telekomunikasi di Malaysia
06.4 Kesan Telekomunikasi terhadap Pembangunan Negara
06.5 Penggunaan Alat Telekomunikasi Secara Beretika
Penilaian Bab 06 Geografi T2
07.1 Kepelbagaian Iklim di Asia
07.2 Ciri Iklim Mengikut Zon di Asia
07.3 Zon Iklim Sejuk
07.4 Zon Iklim Sejuk Sederhana
07.5 Zon Iklim Panas Sederhana
07.6 Zon Iklim Panas
Penilaian Bab 07 Geografi T2
08.1 Jenis Pengangkutan di Asia
08.2 Kemajuan Pengangkutan di Asia
08.3 Kesan Pengangkutan terhadap Masyarakat, Ekonomi dan Alam Sekitar di Asia
Penilaian Bab 08 Geografi T2
09.1 Maksud Pemanasan Global
09.2 Faktorfaktor Pemanasan Global
09.3 Kesankesan Pemanasan Global
09.4 Langkahlangkah mengurangkan Pemanasan Global
Penilaian Bab 09 Geografi T2
10.1 Konsep Teknologi Hijau
10.2 Ciri-ciri Produk Teknologi Hijau
10.3 Contoh Produk Teknologi Hijau
10.4 Kepentingan Teknologi Hijau
10.5 Amalan Berkonsepkan Teknologi Hijau
Penilaian Bab 10 Geografi T2
11.1 Pemilihan Isu atau Tajuk
11.2 Menentukan Objektif
11.3 Penentuan Kaedah Kajian
11.4 Cara Merekod, Mengumpul dan Menganalisi Data atau Maklumat
11.5 Merumus dan Menulis Laporan Kajian
Penilaian Bab 11 Geografi T2
Price $60