Teacher
Sekolah Menengah

Sejarah (Sejarah Tingkatan 5 KSSM)

101 5 Sejarah Sejarah 1 101

PDP 01.1 Konsep Kedaulatan
PDP 01.2 Ciri Negara yang Berdaulat
PDP 01.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat
PDP 01.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan
PDP 02.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan
PDP 02.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan
PDP 02.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan
PDP 02.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965
PDP 03.1 Latar Belakang Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen
PDP 03.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja
PDP 03.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan
PDP 03.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa
PDP 03.5 Keunikan Amalan Demokrasi Berparlimen di Negara Kita
PDP 04.1 Latar Belakang Sistem Persekutuan di Negara Kita
PDP 04.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
PDP 04.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
PDP 04.4 Faktor yang Mengukuhkan Sistem Persekutuan
PDP 05.1 Konsep Gagasan Malaysia
PDP 05.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia
PDP 05.3 Reaksi Tempatan dan Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia
PDP 05.4 Langkah Pembentukan Malaysia
PDP 05.5 Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia
PDP 05.6 Konfrontasi dan Usaha Menangani
PDP 06.1 Cabaran Dalaman Malaysia
PDP 06.2 Pemisahan Singapura
PDP 06.3 Menangani Ancaman Komunis
PDP 06.4 Isu Pembangunan dan Ekonomi
PDP 06.5 Tragedi Hubungan antara Kaum
PDP 07.1 Perpaduan dan Integrasi Nasional
PDP 07.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan
PDP 07.3 Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Perpaduan
PDP 07.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan
PDP 07.5 Sukan sebagai Alat Perpaduan
PDP 07.6 Rukun Negara sebagai Tonggak Kesejahteraan Negara
PDP 08.1 Pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
PDP 08.2 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
PDP 08.3 Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
PDP 08.4 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
PDP 08.5 Pencapaian Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
PDP 09.1 Latar Belakang Dasar Luar
PDP 09.2 Asas Penggubalan Dasar Luar
PDP 09.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
PDP 09.4 Malaysia dalam Komanwel
PDP 09.5 Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar
PDP 09.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)
PDP 09.7 Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Tanpa Pihak (NAM)
PDP 09.8 Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC)
PDP 10.1 Malaysia dalam Isu Global Kontemporari
PDP 10.2 Peranan Malaysia dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa
PDP 10.3 Pelibatan Rakyat dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan
PDP 10.4 Usaha Mengekalkan Kelestarian Global
PDP 10.5 Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan
Price $60