Teacher
Sekolah Menengah

Ekonomi (Ekonomi Tingkatan 4 MPEI)

12 5 Ekonomi Ekonomi 1 12

1.1.01 Takrif Ilmu Ekonomi
1.1.02 Konsep Kekurangan dan Pilihan
1.1.03 Faktor Pengeluaran
1.1.04 Takrif Kos Lepas
1.1.05 Analisis Situasi Kos Lepas
1.1.06 Implikasi Pilihan yang dibuat oleh Individu, Firma dan Kerajaan dari Aspek Kos Lepas
1.1.07 Keluk Kemungkinan Pengeluaran
1.2.01 Masalah Asas Ekonomi
1.2.02 Sistem Ekonomi
1.2.03 Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi oleh Sistem Ekonomi
1.2.04 Ekonomi Islam
Penilaian 1.0 Pengenalan kepada Ekonomi
2.1.01 Hukum Permintaan
2.1.02 Keluk Permintaan Individu dan Pasaran
2.1.03 Penentu Permintaan
2.1.04 Perubahan Dalam Kuantiti Diminta
2.1.05 Perubahan Permintaan
2.1.06 Hukum Penawaran
2.1.07 Keluk Penawaran Firma dan Pasaran
2.1.08 Penentu Penawaran
2.1.09 Perubahan Dalam Kuantiti Ditawarkan
2.1.10 Perubahan Penawaran
2.1.11 Keseimbangan Pasaran
2.1.12 Jadual dan Rajah Keseimbangan Pasaran
2.1.13 Ketidakseimbangan Pasaran
2.1.14 Perubahan Keseimbangan
2.2.01 Keanjalan Harga Permintaan
2.2.02 Pengiraan Keanjalan Harga Permintaan
2.2.03 Keanjalan Harga Permintaan Anjal dan Tak Anjal
2.2.04 Penentu Keanjalan Harga Permintaan
2.2.05 Perhubungan antara Keanjalan Harga Permintaan dengan Jumlah Hasil
2.2.06 Keanjalan Harga Penawaran
2.2.07 Keanjalan Harga Penawaran Anjal dan Tak Anjal
2.2.08 Penentu Keanjalan Harga Penawaran
2.2.09 Kepentingan Keanjalan Harga
Penilaian 2.0 Pasaran
3.1.01 Fungsi Wang
3.1.02 Fungsi Bank Pusat
3.1.03 Fungsi Bank Perdagangan
3.2.01 Jenis Pekerjaan Mengikut Sektor
3.2.02 Kepentingan Setiap Sektor dari Segi Pekerjaan Mengikut Trend di Malaysia
3.2.03 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pekerjaan
3.2.04 Jenis-jenis Pendapatan Individu
3.2.05 Kaitan antara Pelbagai Kerjaya dengan Matlamat Pendapatan Peribadi
3.3.01 Konsep Pendapatan Boleh Guna
3.3.02 Potongan Wajib
3.3.03 Keperluan dan Kehendak
3.3.04 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.05 Faktor yang Mempengaruhi Corak Perbelanjaan Pengguna
3.3.06 Kaedah Pembayaran untuk Pembelian Barang
3.3.07 Fitur Ekonomi dalam Pembelian Kredit
3.3.08 Belanjawan Peribadi
3.3.09 Penyediaan Belanjawan Peribadi
3.3.10 Kepentingan Belanjawan Peribadi
3.3.11 Strategi Simpanan
3.3.12 Konsep Risiko dan Pulangan dalam Pelaburan
3.3.13 Perbandingan Tahap Risiko, Pulangan dan Kecairan antara Pelbagai Jenis Pelaburan Peribadi
Penilaian 3.0 Wang, Bank dan Pendapatan Individu
4.1.01 Pengeluaran
4.1.02 Fungsi Pengeluaran Jangka Pendek
4.1.03 Kos Pengeluaran
4.1.04 Pengiraan Kos Pengeluaran
4.1.05 Hubungan antara Perubahan Output dengan Jumlah Kos, Kos Purata Kos Marginal dan Kos Berubah Purata
4.1.06 Konsep Hasil dan Untung
4.1.07 Pengiraan Jumlah Hasil dan Untung
4.1.08 Tahap Pengeluaran Paling Cekap
4.2.01 Konsep Produktiviti
4.2.02 Faktor yang Mempengaruhi Produktiviti
4.2.03 Eksternaliti
4.2.04 Kos Sosial dan Faedah Sosial
4.2.05 Contoh Kos Sosial (Eksternaliti Negatif) dan Faedah Sosial (Eksternaliti Positif)
Penilaian 4.0 Pengeluaran
Price $60