Teacher
Sekolah Menengah

Ekonomi (Ekonomi Tingkatan 5 MPEI)

13 5 Ekonomi Ekonomi 1 13

1.1.0 Peranan Kerajaan dalam Ekonomi
1.1.1 Peranan Kerajaan sebagai Pengeluar dan Majikan
1.1.2 Peranan Kerajaan untuk Mencapai Objektif Makroekonomi Negara
1.1.3 Peranan Kerajaan dalam Mengawal Selia Pengeluar dan Eksternaliti Negatif
1.1.4 Matlamat Kerajaan untuk Menjaga Kebajikan Masyarakat dan Meningkatkan Kemakmuran Negara
Penilaian Bab 1.1 Ekonomi T5
1.2.0 Penunjuk Ekonomi
1.2.1 Indeks Harga Pengguna (IHP)
1.2.2 Inflasi
1.2.3 Kesan Inflasi
1.2.4 Pengangguran
1.2.5 Jenis Pengangguran
1.2.6 Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)
1.2.7 Pertumbuhan Ekonomi Malaysia
1.2.8 Sebab dan Akibat Pertumbuhan Ekonomi
Penilaian Bab 1.2 Ekonomi T5
1.3.0 Alat Dasar Ekonomi
1.3.1 Dasar Fiskal
1.3.2 Hasil Kerajaan
1.3.3 Kesan Cukai Progresif, Regresif dan Berkadar Malar atas Agihan Pendapatan
1.3.4 Perbelanjaan Kerajaan
1.3.5 Belanjawan Negara
1.3.6 Dasar Kewangan
1.3.7 Alat Dasar Kewangan
1.3.8 Kesan Kadar Faedah sebagai Alat Dasar Kewangan dalam Ekonomi
1.3.9 Kesan Alat Dasar Ekonomi atas Objektif Makroekonomi Negara
Penilaian Bab 1.3 Ekonomi T5
2.1.1 Globalisasi
2.1.2 Syarikat Multinasional
2.1.3 Faktor Penggalak Globalisasi
2.1.4 Pelaburan Langsung Asing
Penilaian Bab 2.1 Ekonomi T5
2.2.1 Perdagangan Antarabangsa
2.2.2 Kepentingan Perdagangan Antarabangsa
2.2.3 Sekatan Perdagangan Antarabangsa
2.2.4 Kesan Tarif, Subsidi dan Kuota terhadap Perdagangan Antarabangsa
2.2.5 Kebaikan dan Keburukan Sekatan Perdagangan Antarabangsa dan Liberalisasi Perdagangan
2.2.7 Kesan Blok Ekonomi dan Perjanjian Perdagangan
Penilaian Bab 2.2 Ekonomi T5
2.3.1 Komposisi Dagangan dan Arah Aliran Perdagangan Malaysia
2.3.2 Imbangan Pembayaran
2.3.3 Akaun Semasa dalam Imbangan Pembayaran
2.3.4 Defisit dan Lebihan Akaun Semasa
2.3.5 Sebab dan Implikasi Lebihan dan Defisit Akaun Semasa
Penilaian Bab 2.3 Ekonomi T5
2.4.1 Pertukaran Asing
2.4.2 Pengiraan Kadar Pertukaran Asing
2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Mata Wang Asing
2.4.4 Analisis Penentuan dan Perubahan Kadar Pertukaran Asing
2.4.5 Kesan Perubahan Kadar Pertukaran Asing terhadap Eksport dan Import
Penilaian Bab 2.4 Ekonomi T5
2.2.6 Blok Ekonomi dan Perjanjian Perdagangan.
Price $60