Teacher
Sekolah Menengah

Pendidikan Moral (Pendidikan Moral Tingkatan 3 KSSM)

18 5 Pendidikan Moral Pendidikan Moral 1 18

1.1 Pilihan Bermoral
2.1 Anugerah Alam Ciptaan Tuhan
2.2 Kebestarian Diri
2.3 Mengekalkan Amalan Tradisi Kekeluargaan Dalam Sesuatu Kaum
2.4 Konflik dalam Adab Persahabatan
3.1 Hidup Bersatu Padu dalam Kepelbagaian Agama, Bangsa, Budaya dan Bahasa
3.2 Perkhidmatan Awam Kebaikan Bersama
3.3 5R (Recycle, Reuse, Reduce, Rethink and Repair) untuk Bumi Hijau
3.4 Tanggungjawab Sosial
4.1 Adab dalam Majlis Rasmi dan Tidak Rasmi
4.2 Hindari Jenayah Juvana
4.3 Kebebasan Bersuara
4.4 Pelihara Tradisi dalam Masyarakat Majmuk
4.5 Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa
Penilaian Bidang 1 Pengenalan Moral T3
Penilaian Bidang 2 Diri, Keluarga, dan Persahabatan T3
Penilaian Bidang 3 Hubungan Antara Diri, Komuniti, dan Masyarakat T3
Penilaian Bidang 4 Moral, Peraturan dan Undang-undang T3
Price $60