Teacher
Sekolah Menengah

Pendidikan Islam (Pendidikan Islam Tingkatan 4 KSSM)

24 5 Pendidikan Islam Pendidikan Islam 1 24

Bab 01 Surah Al-Anam
Bab 02 Surah Al-Kahfi
Bab 03 Hukum Tajwid
Bab 04 Larangan Rasuah
Bab 05 Memahami Sunnatul Allah
Bab 06 Larangan Mempersendakan Agama
Bab 07 Dakwah Pemacu Kemajuan
Bab 08 Hindari Dosa-dosa Besar
Bab 09 Kemuliaan Berdikari
Bab 10 Allah SWT Maha Pembalas dan Maha Perkasa
Bab 11 Perkara yang Membatalkan Iman
Bab 12 Hindari Ajaran Sesat
Bab 13 Haji dan Umrah
Bab 14 Sembelihan
Bab 15 Korban dan Akikah
Bab 16 Muamalat Islam
Bab 17 Solat Sunat Dhuha dan Solat Sunat Gerhana
Bab 18 Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin
Bab 19 Kerajaan Umayyah
Bab 20 Kerajaan Abassiyah
Bab 21 Keunggulan Tokoh 4 Mazhab
Bab 22 Bersikap Benar Menjauhkan Kemunafikan
Bab 23 Khauf dan Raja'
Bab 24 Adab Terhadap Orang Sakit dan Kurang Upaya
Bab 25 Wasatiyyah Menjamin Kecemerlangan Umat
Penilaian 01 Surah Al-an'am Ayat 162-163
Penilaian 02 Surah Al-kahfi Ayat 101-110
Penilaian 03 Hukum Tajwid
Penilaian 04 Larangan Rasuah
Penilaian 05 Memahami Sunnatullah
Penilaian 06 Larangan Mempersendakan Agama
Penilaian 07 Dakwah Pemacu Kemajuan
Penilaian 08 Hindari Dosa-dosa Besar
Penilaian 09 Kemuliaan Berdikari
Penilaian 10 Allah SWT Maha Pembalas dan Maha Perkasa
Penilaian 11 Perkara yang Membatalkan Iman
Penilaian 12 Hindari Ajaran Sesat
Penilaian 13 Haji dan Umrah
Penilaian 14 Sembelihan
Penilaian 15 Korban dan Akikah
Penilaian 16 Muamalat Islam
Penilaian 17 Solat Sunat Dhuha dan Solat Sunat Gerhana
Penilaian 18 Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin
Penilaian 19 Kerajaan Umayyah
Penilaian 20 Kerajaan Abassiyah
Penilaian 21 Keunggulan Tokoh Empat Mazhab
Penilaian 22 Bersikap Benar Menjauhkan Kemunafikan
Penilaian 23 Khauf dan Raja'
Penilaian 24 Adab Terhadap Orang Sakit dan Kurang Upaya
Penilaian 25 Wasatiyyah Menjamin Kecemerlangan Umat
Price $60