Teacher
Sekolah Menengah

Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 KSSM)

30 5 Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1 30

PJ 1.0 Gimnastik Asas T2
PJ 2.0 Pergerakan Berirama T2
PJ 3.1 Bola Baling T2
PJ 3.2 Ragbi Sentuh T2
PJ 4.0 Sepak Takraw T2
PJ 5.0 Kriket T2
PJ 6.0 Olahraga Asas T2
PJ 7.0 Rekreasi dan Kesenggangan T2
PJ 8.0 Kecergasan T2
PK 1.1 Kesihatan Diri dan Reproduktik T2
PK 1.2 Penyalahgunaan Bahan T2
PK 1.3 Pengurusan Mental dan Emosi T2
PK 1.4 Kekeluargaan T2
PK 1.5 Perhubungan T2
PK 1.6 Penyakit T2
PK 1.7 Keselamatan T2
PK 2.0 Pemakanan T2
PK 3.0 Pertolongan Cemas T2
Price $60