Teacher
Sekolah Menengah

Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 KSSM)

31 5 Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1 31

PJ 1.0 Gimnastik Asas T3
PJ 2.0 Pergerakan Berirama T3
PJ 3.0 Permainan Kategori Serangan T3
PJ 4.0 Permainan Kategori Jaring T3
PJ 5.0 Permainan Kategori Memadang T3
PJ 6.0 Olahraga Asas T3
PJ 7.0 Rekreasi dan Kesengangan T3
PJ 8.0 Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan T3
PK 1.1 Kesihatan Diri dan Reproduktif T3
PK 1.2 Penyalahgunaan Bahan T3
PK 1.3 Pengurusan Mental dan Emosi T3
PK 1.4 Kekeluargaan T3
PK 1.5 Perhubungan T3
PK 1.6 Penyakit T3
PK 1.7 Keselamatan T3
PK 2.0 Pemakanan T3
PK 3.0 Pertolongan Cermas T3
Price $60