Teacher
Sekolah Menengah

Sejarah (Sejarah Tingkatan 3 KSSM)

38 5 Sejarah Sejarah 1 38

1.1 Kestabilan dan Kemakmuran Negara Kita
1.2 Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita
1.3 Persaingan Kuasa Barat untuk Mendapatkan Tanah Jajahan
1.4 Perbezaan Strategi Kuasa Barat untuk Menguasai Negara Kita
Penilaian Bab 1 Sejarah T3
2.1 Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka
2.2 Perjanjian London 1824 dan Kesannya Terhadap Alam Melayu
2.3 Pembentukan Negeri-negeri Selat
2.4 Pentadbiran Negeri-negeri Selat
Penilaian Bab 2 Sejarah T3
3.1 Kekayaan Hasil Bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
3.2 Peluasan Kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
3.3 Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu
3.4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
Penilaian Bab 3 Sejarah T3
4.1 Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor
4.2 Peluasan Kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu
4.3 Peluasan Kuasa British di Johor
4.4 Sistem Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
Penilaian Bab 4 Sejarah T3
5.1 Latar Belakang Pemerintahan Tempatan di Sarawak dan Sabah
5.2 Peluasan Kuasa Dinasti Brooke di Sarawak
5.3 Peluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah
5.4 Bentuk Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
Penilaian Bab 5 Sejarah T3
6.1 Pengenalan Ekonomi Moden oleh Kuasa Barat di Negara Kita
6.2 Pentadbiran Barat Berkaitan dengan Ekonomi
6.3 Kesan Ekonomi Akibat Pentadbiran Barat di Negara Kita
6.4 Kesan Sosial Akibat Perkembangan Ekonomi di Negara Kita
Penilaian Bab 6 Sejarah T3
7.1 Matlamat dan Bentuk Penentangan Masyarakat Tempatan
7.2 Sistem Pentadbiran Barat Memberikan Kesan Terhadap Kuasa Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Tempatan
7.3 Penentangan Masyarakat Tempatan Terhadap Kuasa Barat
7.4 Kesan Penentangan Masyarakat Tempatan
Penilaian Bab 7 Sejarah T3
8.1 Reaksi Pemerintah Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Terhadap Tindakan Barat
8.2 Tindakan Raja Melayu dalam Menangani Cabaran Barat
8.3 Usaha Pembesar Melayu dalam Pemodenan Negeri
8.4 Keberkesanan Peranan Pemerintah Tempatan dalam Menangani Cabaran Barat
Penilaian Bab 8 Sejarah T3
Price $60