Teacher
Sekolah Menengah

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT Tingkatan 1 KSSM)

6 5 Reka Bentuk dan Teknologi Reka Bentuk dan Teknologi 1 6

1.1.1 Definisi Reka Bentuk dan Teknologi
1.1.2 Elemen Reka Bentuk Berdasarkan Produk yang Dipilih
1.1.3 Prinsip Reka Bentuk
1.1.4 Aplikasi Prinsip-prinsip Reka Bentuk dalam Mereka Bentuk Objek Asas
1.1.5 Membanding Beza Prinsip dan Elemen Reka Bentuk
1.1.6 Kriteria Reka Bentuk yang Baik
1.1.7 Dunia Reka Bentuk
Penilaian Bab 1.1 RBT T1
1.2.1 Senarai Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi
1.2.2 Peranan Reka Bentuk
1.2.3 Etika dalam Reka Bentuk
1.2.4 Kerjaya Dalam Bidang Reka Bentuk dan Teknologi
Penilaian Bab 1.2 RBT T1
1.3.1 Definisi Invensi dan Inovasi
1.3.2 Aplikasi Prinsip Invensi dan Inovasi dalam Kerjaya Reka Bentuk
1.3.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk Terkini
Penilaian Bab 1.3 RBT T1
2.1.1 Definisi Pengurusan Projek Reka Bentuk
2.1.2 Penjanaan Idea Reka Bentuk untuk Menyelesaikan Masalah
2.1.3 Langkah Pengurusan Pelaksanaan Projek
2.1.4 Merangka Perancangan Projek
2.1.5 Analisis Perancangan Projek dan Jadual Kerja
2.1.6 Penyediaan Anggaran Kos
2.1.7 Pembentukan Kumpulan Kerja Berdasarkan Tugas dan Peranan
Penilaian Bab 2.1 RBT T1
3.1.1 Definisi Projek Brief
3.1.2 Ciri Projek Brief
3.1.3 Perancangan Projek Brief
3.1.4 Menyaring Maklumat dalam Projek Brief
3.1.5 Aplikasi Projek Brief dalam Bentuk Jadual dan Lakaran
3.1.6 Pembinaan Mock-up atau Model
3.1.7 Penilaian Hasil Mock-up atau Model
Penilaian Bab 3.1 RBT T1
4.1.1 Peranan Lakaran dalam Reka Bentuk
4.1.2 Teknik Lakaran Piktorial
4.1.3 Lakaran Asas Produk dalam Bentuk 3D berdasarkan 2D
4.1.4 Pemilihan Lakaran Produk Terbaik Berdasarkan Elemen Reka Bentuk
4.1.5 Penilaian Maklumat yang ada Pada Lakaran yang Dipilih
4.1.6 Penambahbaikan pada Lakaran yang Dipilih
Penilaian Bab 4.1 RBT T1
5.1.1 Definisi Sistem Fertigasi
5.1.2 Komponen Utama Sistem Fertigasi
5.1.3 Lakaran Reka Bentuk Baharu Sistem Fertigasi
5.1.4 Analisis Elemen Reka Bentuk dalam Sistem Fertigasi
5.1.5 Penilaian Lakaran Reka Bentuk Sistem Fertigasi
5.1.6 Pembinaan Mock-up atau Model Struktur Reka Bentuk Baharu Sistem Fertigasi
Penilaian Bab 5.1 RBT T1
5.2.1 Definisi Reka Bentuk Fesyen
5.2.2 Jenis Reka Bentuk Fesyen
5.2.3 Teknik Cantuman dan Penggunaan Alatan dalam Proses Penyediaan Reka Bentuk Fesyen
5.2.4 Lakaran Reka Bentuk Fesyen
5.2.5 Analisis Elemen dalam Reka Bentuk Fesyen
5.2.6 Jenis Bahan dalam Reka Bentuk Fesyen
5.2.7 Penghasilan Reka Bentuk Feksyen
Penilaian Bab 5.2 RBT T1
Price $60