Student
Sekolah Menengah

All Subject (SMK Tingkatan 4) (All Subject (SMK Tingkatan 4))

76 5 All Subject (SMK Tingkatan 4) All Subject (SMK Tingkatan 4) 3 76
P.Moral 01 Norma Masyarakat Pemangkin Kesejahteraan
P.Moral 02 Peribadi Mulia Hiasan Diri
P.Moral 03 Prinsip Keadilan dan Keprihatinan dalam Membuat Keputusan
P.Moral 04 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Secara Beretika
P.Moral 05 Mantap Integriti Mantaplah Jati Diri
P.Moral 06 Keluarga Berintegriti Keluarga Disegani
P.Moral 07 Berperikemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera
P.Moral 08 Hak dan Tanggungjawab Warganegara
P.Moral 09 Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara
P.Moral 10 Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika
P.Moral 11 Keunikan Rakyat Malaysia
P.Moral 12 Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama
Ekonomi 1.1.01 Takrif Ilmu Ekonomi
Ekonomi 1.1.02 Konsep Kekurangan dan Pilihan
Ekonomi 1.1.03 Faktor Pengeluaran
Ekonomi 1.1.04 Takrif Kos Lepas
Ekonomi 1.1.05 Analisis Situasi Kos Lepas
Ekonomi 1.1.06 Implikasi Pilihan yang dibuat oleh Individu, Firma dan Kerajaan dari Aspek Kos Lepas
Ekonomi 1.1.07 Keluk Kemungkinan Pengeluaran
Ekonomi 1.2.01 Masalah Asas Ekonomi
Ekonomi 1.2.02 Sistem Ekonomi
Ekonomi 1.2.03 Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi oleh Sistem Ekonomi
Ekonomi 1.2.04 Ekonomi Islam
Ekonomi Penilaian 1.0 Pengenalan kepada Ekonomi
Ekonomi 2.1.01 Hukum Permintaan
Ekonomi 2.1.03 Penentu Permintaan
Ekonomi 2.1.04 Perubahan Dalam Kuantiti Diminta
Ekonomi 2.1.05 Perubahan Permintaan
Ekonomi 2.1.06 Hukum Penawaran
Ekonomi 2.1.07 Keluk Penawaran Firma dan Pasaran
Ekonomi 2.1.08 Penentu Penawaran
Ekonomi 2.1.09 Perubahan Dalam Kuantiti Ditawarkan
Ekonomi 2.1.10 Perubahan Penawaran
Ekonomi 2.1.11 Keseimbangan Pasaran
Ekonomi 2.1.02 Keluk Permintaan Individu dan Pasaran
Ekonomi 2.1.12 Jadual dan Rajah Keseimbangan Pasaran
Ekonomi 2.1.13 Ketidakseimbangan Pasaran
Ekonomi 2.1.14 Perubahan Keseimbangan
Ekonomi 2.2.01 Keanjalan Harga Permintaan
Ekonomi 2.2.02 Pengiraan Keanjalan Harga Permintaan
Ekonomi 2.2.03 Keanjalan Harga Permintaan Anjal dan Tak Anjal
Ekonomi 2.2.04 Penentu Keanjalan Harga Permintaan
Ekonomi 2.2.05 Perhubungan antara Keanjalan Harga Permintaan dengan Jumlah Hasil
Ekonomi 2.2.06 Keanjalan Harga Penawaran
Ekonomi 2.2.07 Keanjalan Harga Penawaran Anjal dan Tak Anjal
Ekonomi 2.2.08 Penentu Keanjalan Harga Penawaran
Ekonomi 2.2.09 Kepentingan Keanjalan Harga
Ekonomi Penilaian 2.0 Pasaran
Ekonomi 3.1.01 Fungsi Wang
Ekonomi 3.1.02 Fungsi Bank Pusat
Ekonomi 3.1.03 Fungsi Bank Perdagangan
Ekonomi 3.2.01 Jenis Pekerjaan Mengikut Sektor
Ekonomi 3.2.02 Kepentingan Setiap Sektor dari Segi Pekerjaan Mengikut Trend di Malaysia
Ekonomi 3.2.03 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pekerjaan
Ekonomi 3.2.04 Jenis-jenis Pendapatan Individu
Ekonomi 3.2.05 Kaitan antara Pelbagai Kerjaya dengan Matlamat Pendapatan Peribadi
Ekonomi 3.3.01 Konsep Pendapatan Boleh Guna
Ekonomi 3.3.02 Potongan Wajib
Ekonomi 3.3.03 Keperluan dan Kehendak
Ekonomi 3.3.04 Penggunaan Pendapatan Individu
Ekonomi 3.3.05 Faktor yang Mempengaruhi Corak Perbelanjaan Pengguna
Ekonomi 3.3.06 Kaedah Pembayaran untuk Pembelian Barang
Ekonomi 3.3.07 Fitur Ekonomi dalam Pembelian Kredit
Ekonomi 3.3.08 Belanjawan Peribadi
Ekonomi 3.3.09 Penyediaan Belanjawan Peribadi
Ekonomi 3.3.10 Kepentingan Belanjawan Peribadi
Ekonomi 3.3.11 Strategi Simpanan
Ekonomi 3.3.12 Konsep Risiko dan Pulangan dalam Pelaburan
Ekonomi 3.3.13 Perbandingan Tahap Risiko, Pulangan dan Kecairan antara Pelbagai Jenis Pelaburan Peribadi
Ekonomi Penilaian 3.0 Wang, Bank dan Pendapatan Individu
Ekonomi 4.1.01 Pengeluaran
Ekonomi 4.1.02 Fungsi Pengeluaran Jangka Pendek
Ekonomi 4.1.03 Kos Pengeluaran
Ekonomi 4.1.04 Pengiraan Kos Pengeluaran
Ekonomi 4.1.05 Hubungan antara Perubahan Output dengan Jumlah Kos, Kos Purata Kos Marginal dan Kos Berubah Purata
Ekonomi 4.1.06 Konsep Hasil dan Untung
Ekonomi 4.1.07 Pengiraan Jumlah Hasil dan Untung
Ekonomi 4.1.08 Tahap Pengeluaran Paling Cekap
Ekonomi 4.2.01 Konsep Produktiviti
Ekonomi 4.2.02 Faktor yang Mempengaruhi Produktiviti
Ekonomi 4.2.03 Eksternaliti
Ekonomi 4.2.04 Kos Sosial dan Faedah Sosial
Ekonomi 4.2.05 Contoh Kos Sosial (Eksternaliti Negatif) dan Faedah Sosial (Eksternaliti Positif)
Ekonomi Penilaian 4.0 Pengeluaran
Sains 01.1 Peralatan Perlindungan Diri
Sains 01.2 Pembuangan Bahan Sisa
Sains 01.3 Pemadam Kebakaran
Sains 02.1 Resusitasi Kardiopulmonari (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)
Sains 02.2 Heimlich Maneuver
Sains 03.1 Suhu Badan
Sains 03.2 Kadar Denyutan Nadi
Sains 03.3 Tekanan Darah
Sains 03.4 Indeks Jisim Badan (Body Mass Index, BMI)
Sains 04.1 Kelestarian Alam Sekitar
Sains 04.2 Sektor Tenaga
Sains 04.3 Sektor Pengurusan Sisa dan Air Sisa
Sains 04.4 Sektor Pertanian dan Perhutanan
Sains 04.5 Sektor Pengangkutan
Sains 04.6 Teknologi Hijau dan Kehidupan
Sains 05.1 Pembahagian Sel
Sains 05.2 Pewarisan
Sains 05.3 Mutasi
Sains 05.4 Teknologi Kejuruteraan Genetik
Sains 05.5 Variasi
Sejarah 01.1 Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat
Sejarah 01.2 Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka
Sejarah 01.3 Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-undang
Sejarah 01.4 Peranan Pemerintah dan Rakyat
Sejarah 02.1 Maksud Nasionalisme
Sejarah 02.2 Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat
Sejarah 02.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia
Sejarah 02.4 Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Sejarah 02.5 Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita
Sejarah 02.6 Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme
Sejarah 02.7 Perkembangan Nasionalisme
Sejarah 02.8 Kesan Perkembangan Nasionalisme
Sejarah 03.1 Nasionalisme di negara Kita Sebelum Perang Dunia
Sejarah 03.2 Latar Belakang Perang Dunia
Sejarah 03.3 Perang Dunia Kedua
Sejarah 03.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik
Sejarah 03.5 Faktor Kedatangan Jepun ke Negara Kita
Sejarah 03.6 Dasar Pendudukan Jepun di Negara Kita
Sejarah 03.7 Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun
Sejarah 03.8 Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dan Pendudukan Jepun
Sejarah 03.9 Keadaan Negara Kita Selepas Kekalahan Jepun
Sejarah 04.1 British Military Administration
Sejarah 04.2 Gagasan Malayan Union
Sejarah 04.3 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union
Sejarah 04.4 Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British
Sejarah 04.5 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sarawak
Sejarah 04.6 Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British
Sejarah 04.7 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sabah
Kimia 1.01 Perkembangan Bidang Kimia dan Kepentingan dalam kehidupan
Kimia 1.02 Penyiasatan Saintifik dalam Kimia
Kimia 1.03 Penggunaan, Pengurusan dan Pengendalian Radas serta Bahan Kimia
Kimia 2.01 Konsep Asas Jirim
Kimia 2.02 Perkembangan Model Atom
Kimia 2.03 Struktur Atom
Kimia 2.04 Isotop dan Penggunaannya
Kimia 3.01 Jisim Atom Relatif dan Jisim Molekul Relatif
Kimia 3.02 Konsep Mol
Kimia 3.03 Formula Kimia
Kimia 3.04 Persamaan Kimia
Kimia 4.01 Perkembangan Jadual Berkala Unsur
Kimia 4.02 Susunan Unsur dalam Jadual Berkala Unsur Moden
Kimia 4.03 Unsur dalam Kumpulan 18
Kimia 4.04 Unsur dalam Kumpulan 1
Kimia 4.05 Unsur Kumpulan 17
Kimia 4.06 Unsur Dalam Kala 3
Kimia 4.07 Unsur Peralihan
Kimia 5.01 Asas Pembentukan Sebatian
Kimia 5.02 Ikatan Ion
Kimia 5.03 Ikatan Kovalen
Kimia 5.04 Ikatan Hidrogen
Kimia 5.05 Ikatan Datif
Kimia 5.06 Ikatan Logam
Kimia 5.07 Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen
Biologi 01.1 Bidang Biologi dan Kerjaya
Biologi 01.2 Keselamatan dan Peraturan dalam Makmal Biologi
Biologi 01.3 Berkomunikasi dalam Biologi
Biologi 01.4 Penyiasatan Saintifik dalam Biologi
Biologi 02.1 Struktur dan Fungsi Sel
Biologi 02.2 Proses Hidup Organisma Unisel
Biologi 02.3 Proses Hidup Organisma Multisel
Biologi 02.4 Aras Organisasi
Biologi 03.1 Struktur Membran Plasma
Biologi 03.2 Konsep Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma
Biologi 03.3 Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma dalam Organisma Hidup
Biologi 03.4 Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma dalam Kehidupan Harian
Biologi 04.1 Air
Biologi 04.2 Karbohidrat
Biologi 04.3 Protein
Biologi 04.4 Lipid
Biologi 04.5 Asid Nukleik
Biologi 05.1 Metabolisme
Biologi 05.2 Enzim
Biologi 05.3 Aplikasi Enzim dalam Kehidupan Harian
Biologi 06.1 Pembahagian Sel
Biologi 06.2 Kitar sel dan Mitosis
Biologi 06.3 Meiosis
Biologi 06.4 Isu Pembahagian Sel Terhadap Kesihatan Manusia
Biologi 07.1 Penghasilan Tenaga melalui Respirasi Sel
Biologi 07.2 Respiration Aerob
Perniagaan 1.0 Pengenalan
Perniagaan 1.1 Tujuan Perniagaan
Perniagaan 1.2 Bentuk Pemilikan Perniagaan
Perniagaan 1.3 Bentuk-bentuk Perniagaan Lain
Perniagaan 1.4 Klasifikasi Perniagaan
Perniagaan 1.5 Skala Perniagaan
Perniagaan 1.6 Perkaitan Antara Penawaran Barang dan Perkhidmtan, Bentuk Pemilikan, Klasifikasi dan Skala Perniagaan
Perniagaan 1.7 Perkembangan Sektor Perniagaan di Malaysia
Perniagaan 2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara dan Serantau
Perniagaan 2.2 Trend Persekitaran Perniagaan
Perniagaan 2.3 Analisis Faktor-faktor yang Membawa Perubahan kepada Persekitaran Perniagaan
Perniagaan 2.4 Kesan Perubahan Persekitaran terhadap Organisasi Perniagaan
Perniagaan 3.1 Maksud Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
Perniagaan 3.2 Perbandingan Visi, Misi dan Objektif Beberapa Perniagaan yang Berbeza
Perniagaan 3.3 Ciri-ciri Objektif Sesebuah Perniagaan
Perniagaan 3.4 Tujuan Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan sebagai Panduan Perniagaan
Perniagaan 3.5 Menghasilkan Visi, Misi dan Objektif bagi Perniagaan Tertentu
Perniagaan 3.6 Kesan kepada Perniagaan Akibat Kegagalan Mencapai Matlamat dan Objektif
Perniagaan 3.7 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
Perniagaan 3.8 Pencapaian Visi, Misi dan Objektif Perniagaan yang Dipilih
Perniagaan 4.1 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
Perniagaan 4.2 Tujuan Setiap Bahagian Fungsian
Perniagaan 4.3 Pembangunan Produk dan Pasaran Baharu
Perniagaan 4.4 Penggunaan Teknologi Maklumat
Perniagaan 4.5 Hubungan dan Interaksi antara Bahagian Fungsian Lain
Perniagaan 4.6 Interaksi Perkaitan antara Bahagian Fungsian dalam Dua Perniagaan Berlainan
Perniagaan Penilaian 1.0 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
Perniagaan Penilaian 2.0 Trend Semasa dalam Perniagaan
Perniagaan Penilaian 3.0 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
Perniagaan Penilaian 4.0 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
PSV Bab 1.0 Alat Kebesaran dan Perhiasan Diraja
PSV Bab 2.0 Seni Lukisan
PSV Bab 3.0 Seni Catan
PSV Bab 4.0 Seni Cetakan
PSV Bab 5.0 Reka Bentuk Landskap
PSV Bab 6.0 Reka Bentuk Dalaman
Fizik 1.1 Kuantiti Fizik
Fizik 1.2 Penyiasatan Saintifik
Fizik 2.1 Gerakan Linear
Fizik 2.2 Graf Gerakan Linear
Fizik 2.3 Gerakan Jatuh Bebas
Fizik 2.4 Inersia
Fizik 2.5 Momentum
Physics 1.1 Physical Quantities
Physics 1.2 Scientific Investigation
Physics 2.1 Linear Motion
Physics 2.2 Linear Motion Graph
Physics 2.3 Free Fall Motion
Physics 2.4 Inertia
Physics 2.5 Momentum
P.Islam Bab 01 Surah Al-Anam
P.Islam Bab 02 Surah Al-Kahfi
P.Islam Bab 03 Hukum Tajwid
P.Islam Bab 04 Larangan Rasuah
P.Islam Bab 05 Memahami Sunnatullah
P.Islam Bab 06 Larangan Mempersendakan Agama
P.Islam Bab 07 Dakwah Pemacu Kemajuan
P.Islam Bab 08 Hindari Dosa-dosa Besar
P.Islam Bab 09 Kemuliaan Berdikari
P.Islam Bab 10 Allah SWT Maha Pembalas dan Maha Perkasa
P.Islam Bab 11 Perkara yang Membatalkan Iman
P.Islam Bab 12 Hindari Ajaran Sesat
P.Islam Bab 13 Haji dan Umrah
P.Islam Bab 14 Sembelihan
P.Islam Bab 15 Korban dan Akikah
Fizik 2.6 Daya
Fizik 2.7 Impuls dan Daya Impuls
Fizik 2.8 Berat
Physics 2.6 Force
Physics 2.7 Impulse and Impulsive Force
Physics 2.8 Weight
PSV Bab 7.0 Seni Ukiran
PSV Bab 8.0 Seni Reka Grafik
PSV Bab 9.0 Seni Foto
Price $120