Teacher
Sekolah Menengah

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT Tingkatan 3 KSSM)

8 5 Reka Bentuk dan Teknologi Reka Bentuk dan Teknologi 1 8

1.1.01 Menyatakan Maksud Reka Bentuk Mekatronik
1.1.02 Mengenal Pasti Elemen Mekatronik
1.1.03 Menerangkan Fungsi Elemen Mekatronik pada Produk Sedia Ada
1.1.04 Menghasilkan Gambar Rajah Blok (Block Diagram) Produk Mekatronik Sedia Ada
1.1.05 Menghasilkan Lakaran Bahagian Reka Bentuk Produk yang akan Diubah Suai Berdasarkan Gambar Rajah Blok yang Terlibat
1.1.06 Membuat Penambahbaikan kepada Produk Berdasarkan Lakaran yang telah Dibuat
1.1.07 Membuat Penilaian Kefungsian Produk yang telah Diubah Suai
Penilaian Bab 1.1 RBT T3
2.1.01 Menyatakan Produk yang Hendak Dihasilkan Berdasarkan Kajian Keperluan Pelanggan dan Projek Brief
2.1.02 Mengenal Pasti Asas Teknologi yang Sesuai dengan Kehendak Reka Bentuk Produk
2.1.03 A. Konsep Penghasilan Idea
2.1.03 B. Elemen Reka Bentuk
2.1.03 B. Prinsip Reka Bentuk
2.1.03 C. Lakaran Perkembangan Idea
2.1.04 Menghasilkan Lakaran Produk yang Hendak Dibuat
2.1.05 Menyediakan Jadual Kerja
2.1.06 Membuat Senarai Bahan, Peralatan dan Bajet Produk
2.1.07 Menghasilkan Produk Berfungsi atau Berfungsi Sebahagian
2.1.08 Membuat Pengujian dan Penilaian Kefungsian serta Kesesuaian Produk
2.1.09 Membuat Cadangan Penambahbaikan Produk Berdasarkan Laporan Keputusan Ujian
2.1.10 A. Pendokumentasian
2.1.10 B. Format Laporan Penghasilan Produk
2.1.10 C. Persembahan
Penilaian Bab 2.1 RBT T3
3.1.01 Menyatakan Maksud Pemasaran
3.1.02 Menerangkan Peranan Reka Bentuk dalam Pemasaran
3.1.03 Mengenal Pasti Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan
3.1.04 Memilih Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Sesuai untuk Memasarkan Produk yang Dihasilkan
3.1.05 Menganalisis Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Dipilih
3.1.06 Membuat Rumusan Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Sesuai dengan Produk
3.1.07 Menghasilkan Reka Bentuk Pengiklanan
Penilaian Bab 3.1 RBT T3
Arduino T3 1.0 Mikropengawal
Arduino T3 2.0 Reka Bentuk Litar Elektronik
Arduino T3 3.0 Litar Input dan Litar Output
Arduino T3 4.0 Pengujian, Penilaian dan Penambahbaikkan
Arduino T3 5.1 Pemasangan DIY Casis Kereta Pintar
Arduino T3 5.2 DIY Casis Kereta Pintar dengan Kawalan Bluetooth
Arduino T3 5.3 Pemasangan Ultrasonic Sensor dan Servo Motor
Arduino T3 5.4 Penyambungan untuk Ultrasonic Sensor
Arduino T3 5.5 Penyambungan untuk Fungsi Mengelakkan Rintangan
Price $60