Teacher
Sekolah Menengah

Geografi (Geografi Tingkatan 1 KSSM)

9 5 Geografi Geografi 1 9

01.1 Arah Mata Angin
01.2 Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Matahari
01.3 Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Kompas
01.4 Bearing Sudutan
Penilaian Bab 01 Geografi T1
02.1 Kedudukan Relatif
02.2 Latitud dan Longitud
Penilaian Bab 02 Geografi T1
03.1 Ciri-ciri Peta Lakar
03.2 Simbol-simbol dalam Peta Lakar
03.3 Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya
03.4 Langkah-langkah Melukis Peta Lakar
Penilaian Bab 03 Geografi T1
04.1 Kedudukan Negeri-negeri di Malaysia
04.2 Kedudukan Ibu Negeri, Ibu Negera
Penilaian Bab 04 Geografi T1
05.1 Sistem Fizikal Bumi
05.2 Struktur Bumi
05.3 Benua, Lautan, Laut Utama dan Selat
05.4 Kesan Pergerakan Kerak Bumi
Penilaian Bab 05 Geografi T1
06.1 Bentuk Muka Bumi di Malaysia
06.2 Lokasi Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia
06.3 Kepentingan Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia
Penilaian Bab 06 Geografi T1
07.1 Pandang Darat Fizikal Peringkat Aliran Sungai
07.2 Sungai dan Tasik Utama di Malaysia
07.3 Kepentingan Sungai dan Tasik di Malaysia
Penilaian Bab 07 Geografi T1
08.1 Taburan Penduduk di Malaysia
08.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taburan Penduduk Malaysia
Penilaian Bab 08 Geografi T1
09.1 Jenis-jenis Petempatan di Malaysia
09.2 Pola Petempatan di Malaysia
09.3 Fungsi Petempatan Bandar dan Luar Bandar
Penilaian Bab 09 Geografi T1
10.1 Negara-negara di Asia Tenggara
10.2 Bentuk Muka Bumi di Asia Tenggara
10.3 Sungai dan Tasik Utama di Asia Tenggara
Penilaian Bab 10 Geografi T1
11.1 Taburan Penduduk Asia Tenggara
11.2 Fungsi-fungsi Petempatan Bandar Utama di Asia Tenggara
Penilaian Bab 11 Geografi T1
12.1 Jenis-jenis Sumber Air
12.2 Punca Krisis Air di Malaysia
12.3 Kesan Krisis Air di Malaysia
12.4 Langkah Mengurangkan Kesan Krisis Air
Penilaian Bab 12 Geografi T1
13.1 Jenis-jenis Sisa Domestik
13.2 Sisa-sisa Domestik di Malaysia
13.3 Kesan-kesan Pembuangan Sisa Domestik di Malaysia
13.4 Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pembuangan Sisa Domestik
Penilaian Bab 13 Geografi T1
14.1 Pemilihan Isu Atau Tajuk
14.2 Penentuan Objektif
14.3 Penentuan Keadah Kajian
14.4 Cara Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau Maklumat
14.5 Cara Merumus dan Menulis Laporan
Penilaian Bab 14 Geografi T1
Price $60