Teacher
Sekolah Kebangsaan

SK Pendidikan Islam (Pendidikan Islam Tahun 4 KSSR Semakan)

94 5 SK Pendidikan Islam SK Pendidikan Islam 1 94
Pelajaran 01 Membaca Surah At-Takaathur
Pelajaran 02 Membaca Surah Al-Qariah
Pelajaran 03 Menghafaz Surah At-Takaathur
Pelajaran 04 Membaca Surah Al-Qariah
Pelajaran 05 Tadabbur Surah Al-Ikhlas
Pelajaran 06 Bacaan Mim Sakinah
Pelajaran 07 Qalqalah
Pelajaran 08 Tanda Waqaf
Pelajaran 09 Memuliakan Tetamu
Pelajaran 10 Kenali Saya
Pelajaran 11 Cintai Tulisan Jawi
Pelajaran 12 Travelog Ilmu
Pelajaran 13 Menuju Baitullah
Pelajaran 14 Agung dan Mulianya Tuhanku
Pelajaran 15 Utusan yang Mulia
Pelajaran 16 Kufur
Pelajaran 17 Nifaq
Pelajaran 18 Mari Bersuci
Pelajaran 19 Menyambut Seruan Ilahi
Pelajaran 20 Bulan Penyucian Jiwa
Pelajaran 21 Janji Setia Penduduk Yatsrib
Pelajaran 22 Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW
Pelajaran 23 Dakwah Nabi Muhammad SAW
Pelajaran 24 Tutuplah Auratnya
Pelajaran 25 Marilah Beriadah
Pelajaran 26 Jiran Sepakat Membawa Berkat
Pelajaran 27 Guruku Sayang
Price $60