Teacher
Sekolah Menengah

Pendidikan Moral (Pendidikan Moral Tingkatan 5 KSSM)

97 5 Pendidikan Moral Pendidikan Moral 1 97

PDP Unit 01 Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Sejagat
PDP Unit 02 Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada
PDP Unit 03 Kerohanian Membentuk Individu Bermoral
PDP Unit 04 Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat demi Kesejahteraan Sejagat
PDP Unit 05 Integriti Pemacu Kecemerlangan Organisasi
PDP Unit 06 Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti
PDP Unit 07 Berperikemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global
PDP Unit 08 Penglibatan Diri Peneraju Komuniti
PDP Unit 09 Kerjasama Masyarakat Global
PDP Unit 10 Pengurusan Kewangan Secara Beretika
PDP Unit 11 Malaysia Unggul di Mata Dunia
PDP Unit 12 Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa
Penilaian 01 Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Sejagat
Penilaian 02 Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada
Penilaian 03 Kerohanian Membentuk Individu Bermoral
Penilaian 04 Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat Demi Kesejahteraan Sejagat
Penilaian 05 Integriti Pemacu Kecemerlangan Organisasi
Penilaian 06 Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti
Penilaian 07 Berperikemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global
Penilaian 08 Penglibatan Diri Peneraju Komuniti
Penilaian 09 Kerjasama Masyarakat Global
Penilaian 10 Pengurusan Kewangan Secara Beretika Menjamin Keharmonian Hidup
Penilaian 11 Malaysia Unggul di Mata Dunia
Penilaian 12 Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa
Price $60